Producten recyclen


Gooit u inktcartridges weg? Liever niet!


In het Inktweb.nl kantoor staat namelijk een officieel inzamelpunt voor lege inktcartridges en mobiele telefoons. Eeko verzorgt deze inzamelpunten en is de verzamelaar voor cartridges en mobieltjes in Nederland.

Je hebt producten ingelevered voor recycling. Wat betekent dit?

Allereerst betekent het dat je goed bezig bent! Met recyclen spaar je het milieu. Naast het feit dat energie en grondstoffen bespaard worden om nieuwe cartridges te maken kan er ook duurzame energie van worden opgewekt. Dit betekent dat we onze grondstoffen in de aarde minder snel uitputten, voor minder CO²-uitstoot zorgen en dus het opwarmen van de aarde tegengaan. Daarnaast gaat de opbrengst naar het gekozen goede doel: CliniClowns. Hiermee helpt u zieke, gehandicapte kinderen weer even kind zijn maar ook demente volwassenen een leuke dag te hebben en hun situatie even te vergeten. Dus recyclen maar! Plastic feitje In Nederland werd in 2017 ongeveer 49% van de kunststofverpakkingen gerecycled, de rest van de wereld zit rond 20%! Door het ontwikkelen van inzamelsysteem Plastic heroes (bronscheiding) en nascheiding is het recyclen gestegen van: 25,2 Kton in 2009 naar 162 Kton in 2014!